Poniżej, na tej stronie znajdziesz znaki i sygnały drogowe, które ustalają pierwszeństwo przejazdu (nie tylko) na skrzyżowaniach:

A-5 skrzyżowanie drógA-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronachA-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronieA-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej stronyA-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej stronyA-7 ustąp pierwszeństwa przejazduB-20 STOP
REKLAMY
B-31 ustąp pierwszeństwa na zwężeniu drógC-12 ruch okrężnyD-1 droga z pierwszeństwem przejazduD-2 koniec drogi z pierwszeństwem
D-5 pierwszeństwo na zwężeniu drogiD-48 zmiana pierwszeństwaP-12 linia bezwzględnego zatrzymania – STOP.P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątówP-15 trójkąt podporządkowaniaP-16 Napis STOPT-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6b tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)S-1 Sygnalizacja świetlnapolicjant na skrzyżowaniu

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu