wstecz

STOP

Jeden z najważniejszych znaków drogowych, regulujący pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie. Dla podkreślenia jego znaczenia, jako jeden z nielicznych ma inny kształt, wyróżniający się nawet wtedy, kiedy będzie częściowo uszkodzony, zabrudzony, lub zamalowany.

Znak ten oznacza:
  zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
  obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się drogą główną.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu (znak poziomy P-12), a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
Na tym przykładzie widać, że na pewno nie ma sensu zatrzymywanie się przed znakiem – bo… niewiele zobaczysz!

Znak umieszcza się możliwie jak najbliżej skrzyżowania i nie dalej niż 25 metrów od niego w obszarze zabudowanym.

Znak umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy te stosuje się odpowiednio do znaku umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych, lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znak ten znaczy, że (tak samo jak przy znaku A-7) należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu, z tym że nakłada też obowiązek bezwzględnego zatrzymania się choćby na chwilę przed wjazdem na skrzyżowanie.