wsteczWyprzedzanie, to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.
Jest to manewr bardzo niebezpieczny, ponieważ często wiąże się ze zmianą pasa ruchu, dlatego musisz zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu (co najmniej 1 metr podczas wyprzedzania rowerzysty, lub kolumny pieszych).
Zawsze też należy sprawdzić, czy w ogóle możesz wyprzedzić jadący przed nami pojazd.

Zasady jakie obowiązują podczas wyprzedzania:
  sprawdź, czy ktoś właśnie nie zaczął Ciebie wyprzedzać,
  sprawdź, czy jadący przed Tobą nie rozpoczął wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu,
  upewnij się, czy masz odpowiednią widoczność i dość miejsca do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu,
  po upewnieniu się, że możesz wyprzedzić, zasygnalizuj swój zamiar,
  po zakończeniu wyprzedzania, wróć na zajmowany poprzednio pas ruchu upewniając się przedtem, że jest to bezpieczne,
  pojazd wyprzedzaj z jego lewej strony.

REKLAMYCzasem można wyprzedzać pojazd z jego prawej strony:
  trzeba, ale wtedy, kiedy kierujący pojazdem sygnalizuje zamiar skrętu w lewo,
  na jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu,
  na jezdni dwukierunkowej, jeśli są co najmniej 2 pasy ruchu w obszarze zabudowanym, lub 3 pasy poza obszarem zabudowanym do jazdy w tym samym kierunku.

Tramwaj można wyprzedzać tylko z jego prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie, lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

PAMIĘTAJ, że Ty jako rowerzysta, możesz wyprzedzać wolno jadące samochody ( w korku) z ich prawej strony.

wstecz NIE WOLNO WYPRZEDZAĆ:

  na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
  na przejazdach dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi,
  na przejazdach tramwajowych z wyjątkiem przejazdów o ruchu kierowanym,
  na wszystkich przejazdach kolejowych,
  „na trzeciego”, to znaczy wtedy, gdy pojazd, który chcesz wyprzedzić, wyprzedza inny pojazd lub omija przeszkodę,
  w miejscach, gdzie zakazują tego znaki drogowe,
  pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

REKLAMY


Ponadto zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego (rowerzystę wolno w tych miejscach wyprzedzać) jadącego po jezdni:
      przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
      na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi A-1, A-2, A-3 lub A-4;
      na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym, lub na którym ruch jest kierowany.

Na oznakowanych zakrętach, oraz przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia można wyprzedzać na jezdni jednokierunkowej, a także dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem, że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie zabraniają tego znaki na jezdni (np. podwójna linia ciągła).

Pamiętaj, że jeśli będziesz wyprzedzany, to nie wolno Ci zwiększać prędkości ani w czasie wyprzedzania, ani bezpośrednio po nim.
W szczególnych przypadkach, np. gdy droga jest wąska, dobrze jest zjechać na prawo, zwolnić lub nawet się zatrzymać.

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu