wsteczPierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondzie) uzależnione jest od jego oznakowania:

  jeśli przed rondem znajdują się wyłącznie znaki C-12, to jest ono traktowane jak skrzyżowanie dróg równorzędnych.
  jeśli przed rondem znajdują się dodatkowo znaki A-7, wówczas pojazdy będące już na rondzie mają pierwszeństwo.

PAMIĘTAJ – zbliżając się do takiego skrzyżowania, podobnie jak w przypadku innych, musisz zachować szczególną ostrożność.

skrzyżowanie o ruchu okrężnymRondo oznakowane wyłącznie znakami nakazu C-12:

W tej sytuacji – jako że rondo oznaczone jest jedynie znakiem nakazu – obowiązują te same zasady jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych – i tak, najpierw pojadą oba tramwaje 4 i 2, a następnie rowerzysta z numerem 1 przed samochodem z numerem 3.skrzyżowanie o ruchu okrężnymRondo oznakowane znakiem nakazu C-12 ze znakiem A-7
(Jak widzisz, na tym przykładzie dołożono znak „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”).

Teraz najpierw pojadą pojazdy które już są na rondzie – pierwszy opuści skrzyżowanie tramwaj z numerem 4, a potem samochód z numerem 3. Dalej czas na tramwaj z numerem 2, a na końcu rowerzysta z nr 1.

Zobacz w jakiej kolejności pojadą pojazdy na takich skrzyżowaniach:

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu

Przejdź do skrzyżowań: równorzędnych, ze znakami, z sygnalizacją.