Poniżej na tej stronie znajdziesz znaki drogowe, które pośrednio lub bezpośrednio regulują prędkość na drodze. Wszystko zależy od tego po jakiej drodze się poruszasz, czy są na niej jakieś ograniczenia lub przeszkody, oraz jakie obowiązują tam limity:

A-11a próg zwalniającyA-15 śliska jezdniaA-28 sypki żwirB-33 ograniczenie prędkości
B-34 koniec ograniczenia prędkościB-43 strefa ograniczonej prędkości B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości C-14 prędkość minimalna
C-15 koniec prędkości minimalnejD-7 droga ekspresowaD-9 autostradaD-13 początek pasa ruchu powolnego
D-39 dopuszczalne prędkościD-40 strefa zamieszkaniaD-41 koniec strefy zamieszkaniaD-42 obszar zabudowany
D-43 koniec obszaru zabudowanegoD-51 automatyczna kontrola prędkościP-25 próg zwalniającyT-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu