wsteczKolumna pieszych może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
Wyjątek stanowią piesi w wieku do 10 lat, którzy mogą iść w kolumnie tylko dwójkami, po chodniku lub poboczu, pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
W przypadku braku chodnika lub pobocza, mogą iść jezdnią, ale pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów.
Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów.

Poczytaj o:
pojęciach podstawowych przechodzeniu przez jezdnię strefie zamieszkania znakach dla i o pieszych tym co pieszy zawsze powinien tym co muszą wiedzieć inni kierujący

WSTECZ