wsteczWłączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się, nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, oraz przy wjeżdżaniu:

  na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, oraz z drogi nie będącej drogą publiczną,
  ze strefy zamieszkania D-41,
  na drogę z pola, lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
  na jezdnię z pobocza, z chodnika, lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych D-14,
  na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów C-13a, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów P-11,
  pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.

Kiedy włączasz się do ruchu, musisz zachować szczególną ostrożność, oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, kierujący pojazdem jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się. Chodzi o to, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu, lub wyjechania z zatoki na jezdnię.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:

  zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania,
  zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu