wsteczKierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni ( zobacz) na zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, kierujący rowerem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność , a ponadto:
  włączyć światła, w które rower jest wyposażony,
  korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

Przepisy dopuszczają również wyjątkowo jazdę na jezdni obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Czy taka jazda jak na tym przykładzie, jest dozwolona?

Wyprzedzanie rowerem z prawej strony:

Rowerzysta może wyprzedzać inne niż rower pojazdy stojące, lub wolno jadące w korku z ich prawej strony. Uważaj, bo takie wyprzedzanie z prawej jest często mniej bezpieczne od wyprzedzania z lewej. Kierowcy skręcając w prawo, często nie sygnalizują tego manewru – mogą Ci zajechać drogę!
Dodatkowym zagrożeniem, jest manewr zatrzymania się samochodu przy krawężniku dla wysadzenia pasażera. W takiej sytuacji czekać Cię może bliskie spotkanie z drzwiami.


nie wolno PAMIĘTAJ że nie wolno wyprzedzać innych pojazdów:

  na skrzyżowaniach o ruchu niekierowanym,
  na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów (o ruchu niekierowanym),
  po prawej stronie pojazdu, jeśli on sygnalizuje skręt w prawo,
  po lewej stronie pojazdu, jeśli on sygnalizuje skręt w lewo.

Rowerzysta z telefonem:

Rower (podobnie jak samochód) zgodnie z artykułem 2 Kodeksu Drogowego jest pojazdem. I dlatego, zgodnie z artykułem 45, kierującemu pojazdem zabrania się korzystania z telefonu (w domyśle komórkowego, satelitarnego). Wynika z tego, że rowerzysta trzymający przy uchu podczas jazdy telefon popełnia takie samo wykroczenie jak kierowca prowadzący samochód i rozmawiający przez komórkę.
Za to wykroczenie grozi mandat do 500 złotych!

Zobacz film ilustrujący nowe przepisy dotyczące rowerzystów:Przewożenie osób rowerem:

Rower może ciągnąć przyczepkę, ale pod warunkiem, że długość całego zespołu nie przekracza 4 metrów.
zagrożenie

Często (szczególnie na wsi i w małych miasteczkach) widzi się, że na rowerze jadą dwie osoby – jedna na siodełku, a druga na górnej rurze ramy, lub na kierownicy czy bagażniku. Jest to niedozwolone!
Kodeks Drogowy w artykule 63 mówi, że w pojeździe (do których zalicza się rower) liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu. Wynika z tego jasno, że zwykłym rowerem nie możemy nikogo przewozić na ramie, bagażniku, czy też na kierownicy.
A już na pewno nie po pijanemu!
Co innego kiedy jest to rower dwuosobowy – tandem, który posiada dwa miejsca siedzące.

Z kolei kierować rowerem wieloosobowym, oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat.

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu.

Poczytaj o:
ruchu rowerzystów uprawnieniach do kierowania rowerem tym gdzie jeździć na rowerze przekraczaniu jezdni kolumnach rowerowych
co rowerzyście wolno a czego nie znakach dla rowerzystów i o rowerzystach co muszą wiedzieć inni o ruchu rowerzystów