wstecz

Linia bezwzględnego zatrzymania – STOP.

Przy tak oznakowanym skrzyżowaniu, po dojechaniu do tej linii, TRZEBA zatrzymać się choćby na chwilkę, ponieważ znak ten wskazuje wyznaczone na jezdni miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.

Linia malowana jest w celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na końcu dróg podporządkowanych, na skrzyżowaniach, lub przed przejazdami kolejowymi oraz tramwajowymi.

Linia malowana jest w takim miejscu, które zapewnia kierującemu pojazdem najlepszą widoczność, oraz bezpieczne oczekiwanie na możliwość przejazdu, dlatego często zatrzymanie następuje już po minięciu znaku STOP.