wsteczKierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów.
Jest zarazem obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się na przejeździe lub na niego wjeżdżających.

Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.


nie wolno NIE WOLNO ZATRZYMYWAĆ POJAZDU:

na przejeździe dla rowerzystów, oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu, zakaz ten obowiązuje także za przejazdem,
na drodze (ścieżce) dla rowerów.

Poczytaj o:
ruchu rowerzystów uprawnieniach do kierowania rowerem tym gdzie jeździć na rowerze przekraczaniu jezdni kolumnach rowerowych co rowerzyście wolno a czego nie znakach dla rowerzystów i o rowerzystach pozostałych przepisach dla rowerzystów