wsteczZnak C-13 „droga dla rowerów” – oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla rowerzystów, którzy są obowiązani z niej korzystać. Pieszy może poruszać się taką drogą jedynie w przypadku braku innych możliwości i ma obowiązek ustępowania rowerzystom.

Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów” – oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Po jego minięciu możesz jechać dalej na rowerze, ale musisz włączyć się do ruchu.

Znak B-9 oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów jedno i wielośladowych.

Znak poziomy P-11 wskazuje miejsce przejazdu dla rowerzystów przez jezdnię.

Znak poziomy P-23 oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:
    S-6a – zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
    S-6b – zakaz wjazdu na przejazd.

Znak A-24 ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają zobacz.

Poczytaj o:
ruchu rowerzystów uprawnieniach do kierowania rowerem tym gdzie jeździć na rowerze przekraczaniu jezdni kolumnach rowerowych
co rowerzyście wolno a czego nie pozostałych przepisach dla rowerzystów co muszą wiedzieć inni o ruchu rowerzystów