wstecz

Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni.

Kiedy widzisz ten znak, to oznacza, że dojeżdżasz do zwężenia drogi i masz pierwszeństwo przejazdu przed nadjeżdżającymi z przeciwka.

Po drugiej stronie zwężenia drogi umieszczony jest znak B-31.

Taka organizacja ruchu wprowadzana jest na zwężonych odcinkach krótszych niż 150 metrów, gdzie nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości 2,5 metra, oraz gdy kierujący mają dobrą widoczność pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.

PAMIĘTAJ, że przyznanie pierwszeństwa przejazdu przez zwężony odcinek drogi , nie zwalnia kierujących od stosowania zasady jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

Ciekawostka – omawiany znak umieszczany jest zwykle przed początkiem zwężonego odcinka drogi w odległości do 20 metrów.