wsteczZnak C-16 „droga dla pieszych” oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Znak C-16a „koniec drogi dla pieszych” oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Znak B-41 „zakaz ruchu pieszych” oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:

sygnał zielony S-5 to zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych,
sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
sygnał czerwony S-5 to zakaz wejścia na przejście.

Poczytaj o:
pojęciach podstawowych…
przechodzeniu przez jezdnię…
strefie zamieszkania…
kolumnach pieszych…
tym, co pieszy zawsze powinien…
tym, co muszą wiedzieć inni kierujący…

WSTECZ