wsteczZnak C-16 – oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Znak C-16a – oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Znak B-41 – oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:

sygnał zielony to zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych; sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
sygnał czerwony to zakaz wejścia na przejście.

Poczytaj o:
pojęciach podstawowych przechodzeniu przez jezdnię strefie zamieszkania kolumnach pieszych tym co pieszy zawsze powinien tym co muszą wiedzieć inni kierujący

WSTECZ