wsteczDziecko w wieku do 7 lat MOŻE korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Przepis ten nie obowiązuje jedynie w strefie zamieszkania.

Strefa zamieszkania:

Bardzo szczególne zasady ruchu drogowego obowiązują pieszych na obszarach zwanych strefami zamieszkania.
Strefy te oznaczone są za pomocą poniższych znaków: początek D-40 i koniec D-41:

dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi bez jakiejkolwiek opieki,
dzieci do 10 roku życia mogą jeździć po drodze rowerowej,
pieszy może korzystać z drogi na całej jej szerokości (z jezdnią włącznie), i nawet znajdując się na jezdni czy ścieżce rowerowej, ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami.

Poczytaj o:
pojęciach podstawowych…
przechodzeniu przez jezdnię…
kolumnach pieszych…
znakach dla, i o pieszych…
tym, co pieszy zawsze powinien…
tym, co muszą wiedzieć inni kierujący…

WSTECZ