wsteczIstnieje przepis, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.
Przepis ten nie obowiązuje jedynie w strefie zamieszkania, gdzie obowiązują szczególne przepisy i zasady ruchu drogowego.

Taka strefa oznaczona jest za pomocą tych znaków: początek D-40 i koniec D-41:

W tej strefie:
dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi bez jakiejkolwiek opieki,
dzieci do 10 roku życia mogą jeździć po drodze rowerowej,
pieszy może korzystać z drogi na całej jej szerokości (z jezdnią włącznie), i nawet znajdując się na jezdni czy ścieżce rowerowej, ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami.

REKLAMY


Poczytaj o:
pojęciach podstawowych przechodzeniu przez jezdnię kolumnach pieszych znakach dla i o pieszych tym co pieszy zawsze powinien tym co muszą wiedzieć inni kierujący

WSTECZ