wsteczSygnały świetlne są ważniejsze od wskazań znaków drogowych, i występują w określonej kolejności – zawsze tak samo:

1 – Sygnał zielony

zieloneSygnał zielony oznacza zezwolenie na wjazd za sygnalizator, ale są wyjątki, kiedy mimo zapalonego zielonego światła dla naszego kierunku ruchu, nie możemy wjechać za sygnalizator:
  kiedy ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
  kiedy ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim, nie da się opuścić skrzyżowania przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
Jak myślisz, czy w związku ze znakiem STOP trzeba się teraz zatrzymać?

Po sygnale zielonym, na sygnalizatorze zapali się:

2 – Sygnał żółty

żółteSygnał żółty oznacza dla kierującego zakaz wjazdu za sygnalizator.
Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a w razie jej braku – przed sygnalizatorem.
Wyjątek to moment, kiedy w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania.

Migający, lub stały sygnał żółty który został umieszczony na przeszkodzie czy obok przejścia dla pieszych, nie zabrania wjazdu za sygnalizator, ale ostrzega o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu w ruchu, oraz nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.

Migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator przy skrzyżowaniu oznacza utrudnienia w ruchu i nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności, oraz zwrócenie uwagi na wskazania znaków drogowych.

Sygnał żółty oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się:

3 – Sygnał czerwony

czerwoneSygnał czerwony oznacza dla kierującego zakaz wjazdu za sygnalizator.
Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a w razie jej braku – przed sygnalizatorem.

Sygnał czerwony migający, lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator, lub inne urządzenie nadające takie sygnały. Sygnał czerwony migający, lub dwa na przemian migające sygnały czerwone (np. przed przejazdami kolejowymi), oznaczają zakaz wjazdu.
Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a w razie jej braku – przed sygnalizatorem. Jeżeli sygnalizator umieszczony jest nad jezdnią, to zatrzymanie powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku – przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.

Następnie na sygnalizatorze wyświetlane będą jednocześnie dwa światła:

4 – Sygnał czerwony z żółtym

czerwoneSygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie, oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator. Przygotuj się do ruszania, bo sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się omawiany wyżej sygnał zielony i cały cykl zacznie się od nowa.

 

W sygnalizatorach używanych poza skrzyżowaniem (np. przy zwężeniach dróg, spowodowanych robotami drogowymi), mogą być nadawane sygnały tylko o dwóch barwach – zielonej i czerwonej.

PAMIĘTAJ, że wskazania sygnałów świetlnych do kierowania ruchem na skrzyżowaniach, są ważniejsze od wskazań znaków drogowych, ale mniej ważne od sygnałów podawanych przez kierującego ruchem.


Zobacz inne sygnalizatory: