wstecz
Rowerzysta, to ktoś przemieszczający się przy pomocy roweru – po zejściu z roweru osoba taka staje się pieszym.

Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w przepisach ruchu drogowego są traktowani jako piesi – nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień, podobnie jak ci, którzy ukończyli już 18 lat.

W myśl ustawy: Prawo o ruchu drogowym, rower to pojazd nieprzekraczający 90 centymetrów szerokości i poruszany siłą mięśni kierującego. Dopuszcza się przy tym wyposażenie roweru w napęd elektryczny, zasilany napięciem nie wyższym niż 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Pojazd, który spełnia wymagania roweru, ale przekracza 90 centymetrów szerokości, definiowany jest jako wózek rowerowy (np. riksza).

Poczytaj o:

uprawnieniach do kierowania rowerem…
tym gdzie jeździć na rowerze…
przekraczaniu jezdni…
kolumnach rowerowych
co rowerzyście wolno, a czego nie…
znakach dla rowerzystów i o rowerzystach…
pozostałych przepisach dla rowerzystów
co muszą wiedzieć inni kierujący…