wsteczKierujący pojazdem (w tym rowerem), zbliżając się do przejazdu kolejowego lub tramwajowego, oraz przejeżdżając przez ten przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

PAMIĘTAJ – przed wjechaniem na tory, masz obowiązek ZAWSZE upewnić się czy nie zbliża się pojazd szynowy.
Nawet jeśli jest to przejazd z zaporami, to musisz jechać tak, żeby można było zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pociąg.

Jeżeli do przejazdu kolejowego bez zapór zbliża się pojazd szynowy, to masz zatrzymać się przed znakiem G-3 (krzyż św. Andrzeja) .

Podobnie jest, jeśli przed przejazdem znajduje się znak B-32 – masz obowiązek zatrzymać się przed znakiem. Dalszą jazdę możesz kontynuować tylko i wyłącznie za przyzwoleniem dróżnika.

REKLAMY
wsteczKierującemu rowerem nie wolno:

  objeżdżać opuszczonych zapór, oraz wjeżdżać na przejazd jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte, lub podnoszenie nie zostało zakończone,
  wyprzedzać pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim – zobacz,
  omijać pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd zobacz.

Podczas przejeżdżania przez tory tramwajowe obowiązują podobne zasady, jak podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. Wyjątek stanowi przepis o wyprzedzaniu – nie dotyczy on przejazdu, na którym ruch jest kierowany np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu