wstecz

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach.

Znak pokazuje, że po obu stronach drogi z pierwszeństwem znajduje się droga podporządkowana, co oznacza, że kiedy widzisz ten znak, to na najbliższym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu.

Stosuje się go głównie poza obszarem zabudowanym, dla wskazania pierwszeństwa drogi przebiegającej na wprost, przy której jest ustawiony. Na ulicach miast znak jest umieszczany wyjątkowo.

Na tak oznakowanym skrzyżowaniu, wyprzedzanie pojazdów silnikowych jest ZABRONIONE!
Ale rower to nie jest 🙁 pojazd silnikowy.

Wolno na takim skrzyżowaniu skręcić w prawo lub w lewo, oraz (jeśli nie jest to zabronione stosownym znakiem), zawrócić.

Jeżeli osie dróg poprzecznych nie przecinają się na skrzyżowaniu, stosuje się tabliczkę T-6b „tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych”.

Tutaj możesz zobaczyć odmiany tego znaku: