wsteczTutaj pokazane są głównie znaki i sygnały kierującego ruchem wraz z odpowiadającą im sygnalizacją świetlną.

PAMIĘTAJ, że wskazania kierującego ruchem są zawsze najważniejsze!

policjant stoi bokiem

Kierujący ruchem stoi bokiem
Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych – zezwolenie na wejście na jezdnię.

policjant stoi bokiem z podniesioną ręką
Kierujący ruchem stojący bokiem podniósł rękę do góry
Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem, oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału – dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia.
policjant stoi przodem
Kierujący ruchem stoi przodem lub tyłem
Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych – zakaz wejścia na jezdnię.
policjant stoi przodem
Kierujący ruchem stojący przodem podniósł rękę do góry
Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający na wjazd lub wejście
policjant stoi przodem
Kierujący wyciągnął rękę poziomo
Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zezwolenie na ruch we wskazanym kierunku, oraz zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.
REKLAMY

policjant stojący bokiem na skrzyżowaniu     policjantka stoi bokiem z podniesioną ręką     policjant na skrzyżowaniu stojący przodem     policjant stojący przodem z podniesioną ręką    policjant wskazuje kierunek ruchu