wstecz

Konieczność ustąpienia pierwszeństwa, czyli przepuszczenia pojazdów jadących drogą poprzeczną (główną).

W zależności od sytuacji na skrzyżowaniu, czasem (kiedy na skrzyżowaniu będzie pusto) nie musisz nic robić, czasem trzeba tylko zwolnić, w innym wypadku konieczne może być zatrzymanie roweru.

Znak umieszcza się na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, gdy widoczność na skrzyżowaniu jest dobra (w innym wypadku stosuje się znak B-20 – STOP).
W obrębie skrzyżowania znak dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczony razem ze znakiem C-12 „ruch okrężny” określa pierwszeństwo dla tego, kto już znajduje się na skrzyżowaniu typu rondo.

Znak może być umieszczony również w innych miejscach, tam gdzie wynika obowiązek ustąpienia pierwszeństwa, np. wyjazd z obiektu, torowisko tramwajowe.

Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-6c „tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie”.

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, omawiany znak może być poprzedzany znakiem D-2 i A-7 z tabliczką T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”.