wsteczZmiana kierunku w ruchu drogowym następuje wówczas, gdy skręcasz w inną drogę lub jezdnię na skrzyżowaniu lub poza nim.
Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu, tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności – nie wolno przy tym zajeżdżać drogi innym kierującym.

Zmianą kierunku jest:
  skręcanie w prawo lub w lewo,
  zawracanie,
  zmiana pasa ruchu.

PAMIĘTAJ, żeby zawczasu (około 25 metrów przed realizacją zamiaru) i wyraźnie, zasygnalizować zamiar zmiany kierunku lub pasa ruchu, oraz (w przypadku skrętu w lewo) odpowiednio do sytuacji ustawić się na jezdni:
  inaczej na drodze jednokierunkowej,
  inaczej na dwukierunkowej.

Zmieniając pas ruchu poza skrzyżowaniem, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierzasz wjechać, oraz wjeżdżającemu na ten pas z Twojej prawej strony.

zmiana pasa ruchuReguła postępowania kierującego pojazdem przy zmianie pasa ruchu poza skrzyżowaniem:
  1. upewnij się, czy znaki i sygnały drogowe (np. linia ciągła) nie zabraniają zmiany pasa ruchu;
  2. zasygnalizuj swój zamiar przez wyciągnięcie ręki;
  3. jeszcze raz sprawdź, że możesz bezpiecznie zmienić pas ruchu, wcześniej ustąp pierwszeństwa jadącemu tym pasem;
  4. wjedź łagodnym łukiem na wybrany pas ruchu.