wstecz

Zmiana pierwszeństwa.

Znak uprzedza jeżdżących „na tak zwaną pamięć” o mającej nastąpić, lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.

Umieszczony pod znakiem napis, określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakami:
A-5,   A-6a,   A-6b,   A-6c,   A-7,   A-30,   B-20,   B-31,   D-1,   D-5.

Odmianą omawianego znaku, jest widoczny obok znak: znak D-48a