wstecz

Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów.

Znak uprzedza o wjeździe na drogę główną i wskazuje wyznaczone na jezdni wynikające ze znaku pionowego A-7 miejsce zatrzymania pojazdu, celem ustąpienia pierwszeństwa jadącym drogą z pierwszeństwem przejazdu.

Linia wskazuje konieczność ustąpienia pierwszeństwa jadącym drogą główną, ale o tym, czy trzeba zatrzymać pojazd, decydować będzie sytuacja na drodze. Czasem nie będzie trzeba robić nic, czasem wystarczy że zwolnisz… W innym wypadku może okazać się, że jednak jest konieczne zatrzymanie pojazdu.
Wszystko zależeć będzie od natężenia ruchu na danym skrzyżowaniu .