wsteczKierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

zachować szczególną ostrożność,
zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu, lub na nie wchodzących,
ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

ZABRANIA SIĘ :
wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.
omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.


ZAPAMIĘTAJ TE ZASADY:
Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża zobacz – nawet, jeśli nie ma tam przejścia dla pieszych

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu.

Poczytaj o:
pojęciach podstawowych przechodzeniu przez jezdnię strefie zamieszkania kolumnach pieszych znakach dla i o pieszych tym co pieszy zawsze powinien

WSTECZ