wsteczNajlepiej by było, aby ruch rowerów odbywał się na drogach do tego przeznaczonych, czyli:
  wydzielonych drogach dla rowerów, oznaczonych za pomocą znaków znak C-13;
  drogach dla rowerów i pieszych;
  pasach ruchu dla rowerów wyodrębnionych na jezdni.

Znak C-13 (droga dla rowerów), oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Zgodnie z definicją znaku C-13, ten rowerzysta postępuje niezgodnie z przepisami.
Znak C-13a (koniec drogi dla rowerów), oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi. Po jego minięciu rowerzystka musi włączyć się do ruchu.

Do oznaczenia drogi dla rowerów stosuje się także poziomy znak drogowy P-23. Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

UWAGA W przypadku braku drogi dla rowerów, kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych. Dopiero kiedy nie ma pobocza, lub nie da się po nim jechać, rowerzysta może jechać po jezdni, ale możliwie blisko jej prawej krawędzi.

Przepisy dopuszczają wyjątkowo jazdę po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, ale pod warunkiem, że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Dojeżdżając do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, rowerzyści mogą zatrzymywać się jeden obok drugiego w tak zwanej śluzie rowerowej, na całej jej szerokości. Jeśli znów wolno jechać dalej (np. po zmianie świateł), rowerzyści powinni z powrotem zająć miejsce z prawej strony jezdni, najbliżej jej krawędzi. W ten sposób rowerzyści staną się widoczni dla kierowców – nie stoją w martwym polu widzenia i opuszczają skrzyżowanie jako pierwsi.

Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, wolno jechać rowerzyście środkiem pasa ruchu, ale jest to możliwe TYLKO wtedy, gdy ten pas ruchu umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku. Chodzi o to, żeby np. kierujący samochodem który zamierza skręcić w prawo, nie zajeżdżał drogi rowerzyście jadącemu na wprost.
Podobnie jest na rondach – rowerzyści mogą na nich korzystać nie tylko z prawej części pasa, ale też z jego środka. Zmniejszy to zjawisko wymuszania pierwszeństwa przez samochody zjeżdżające z ronda.

Sprawdź, co udało Ci się zapamiętać:

9

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Gdzie jeździć?

10 pytań, na które odpowiedź znajdziesz na tej stronie

1. Rowerzysta może poruszać się wyłącznie poboczem.
2. Ten znak oznacza przejazd dla rowerzystów.
3. Wolno czasem jechać obok innego rowerzysty.
4. Śluza rowerowa służy do parkowania rowerów.
5. Rowerzysta może czasem jechać po jezdni.
6. Po minięciu tego znaku rowerzysta musi włączyć się do ruchu.
7. Ten znak oznacza zakaz wjazdu rowerów.
8. Taki znak oznacza, że na całej tej drodze pierwszeństwo mają piesi.
9. Dopuszczalna jest czasami jazda środkiem pasa ruchu.
10. Kiedy brak jest drogi dla rowerów, to trzeba jeździć po chodnikach.

Średni wynik to 70%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz

Poczytaj o:
ruchu rowerzystów uprawnieniach do kierowania rowerem przekraczaniu jezdni kolumnach rowerowych co rowerzyście wolno a czego nie znakach dla rowerzystów i o rowerzystach pozostałych przepisach dla rowerzystów co muszą wiedzieć inni o ruchu rowerzystów