wsteczWymijanie jest to przejeżdżanie lub przechodzenie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, to trzeba zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość, albo nawet się zatrzymać.

Jeżeli zwężenie jezdni nie pozwala na jednoczesne wyminięcie się dwóch pojazdów, to pierwszeństwo ma ten pojazd, który ma wolną swoją stronę jezdni.
W przedstawionej sytuacji, kierujący pojazdem nr. 1 ma swoją stronę jezdni zajętą i dlatego przejeżdża dopiero po przejechaniu samochodu osobowego z nr. 2.

Często się zdarza, że takie zwężone miejsca oznakowane są znakami drogowymi wskazującymi pierwszeństwo przejazdu.
Wtedy z jednej strony zwężenia jest to znak D-5, z drugiej B-31.

W przedstawionej sytuacji, znak znak D-5 informuje rowerzystę, że to właśnie on ma pierwszeństwo przejazdu, z kolei znak znak B-31 zabrania kontynuowania jazdy kierującemu samochodem osobowym bez sprawdzenia czy z przeciwka nie zbliża się pojazd posiadający pierwszeństwo przejazdu, chyba, że istnieje możliwość jednoczesnego przejazdu obu pojazdów.

Na zwężonym po obu stronach odcinku drogi, na którym nie ma znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu, pojazd mniejszy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi większemu, cięższemu, natomiast w sytuacji, kiedy zwężony odcinek jezdni znajduje się na wzniesieniu, pierwszeństwo przejazdu posiada pojazd, który jedzie pod górę.

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu