wsteczOmijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się uczestnika ruchu lub nieruchomej przeszkody.

Przed rozpoczęciem manewru (jeżeli musimy zmieniać pas ruchu), to trzeba przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwka.

ZAPAMIĘTAJ – w trakcie omijania masz obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od omijanego pojazdu, osób pracujących na jezdni, pieszego lub przeszkody, a w razie potrzeby masz obowiązek również zmniejszyć prędkość.
Podczas wykonywania tego manewru musisz pamiętać, że ktoś może wtargnąć na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody.

wstecz NIE WOLNO OMIJAĆ:

  pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym – to częsta przyczyna wypadków z udziałem pieszych,
  pojazdów oczekujących przed przejazdem kolejowym, jeżeli manewr wiązałby się z wjazdem na pas dla przeciwnego kierunku ruchu.

Reguły postępowania obowiązujące kierującego pojazdem podczas omijania:

wstecz

 

1. upewnij się, czy nic nie jedzie – spójrz do tyłu (może ktoś Cię wyprzedza), spójrz do przodu – czy jest wolne miejsce,
2. zasygnalizuj (wyciągając lewą rękę) zamiar zmiany pasa ruchu,
3. jeszcze raz upewnij się, czy bezpiecznie wykonasz ten manewr,
4. rozpocznij manewr przejeżdżania obok przeszkody, zachowując bezpieczny odstęp; kierownicę trzymaj oburącz,
5. wyciągnięciem prawej ręki zasygnalizuj zamiar powrotu na wcześniej zajmowany pas ruchu,
6. zjedź łagodnym łukiem na wcześniej zajmowany pas ruchu,
7. kontynuuj jazdę możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.