Na tej stronie znajdziesz znaki drogowe, które pokazują kierowcy, że wkrótce dojedzie do miejsca, gdzie jego droga będzie się krzyżować lub łączyć z torowiskiem:

A-9 przejazd kolejowy z zaporamiA-10 przejazd kolejowy bez zapórA-21 tramwajD-17 przystanek tramwajowy
P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątówT-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździeT-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajoweT-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków z tramwajamiT-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków na przejazdach kolejowychG-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdniG-1b słupek wskaźnikowy z dwoma kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdniG-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdniG-1e słupek wskaźnikowy z dwoma kreskami umieszczany po lewej stronie jezdniG-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-2 sieć pod napięciemG-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowymG-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowymS-1 sygnalizator ogólny z sygnałami do kierowania ruchem