Poniżej na tej stronie znajdziesz znaki drogowe, które ułatwiają poruszanie się po naszych drogach inwalidom. Część z tych znaków wskazuje bezpośrednio na takie ułatwienia, inne znaki dopuszczają ruch inwalidów, podczas gdy inni nie mogą się tamtędy poruszać:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkachB-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowychB-3a zakaz wjazdu autobusówB-4 zakaz wjazdu motocykli
B-10 zakaz wjazdu motorowerówB-35 zakaz postoju B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-39 strefa ograniczonego postojuC-13 droga dla rowerówD-18 parkingD-54 strefa czystego transportu
P-20 kopertaP-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnejT-29 tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu