wstecz Pieszy to osoba która znajduje się na drodze poza pojazdem. Jest to również ktoś, kto prowadzi rower, wózek dziecięcy i inwalidzki.

Ktoś, kto porusza się samodzielnie po chodniku na wózku inwalidzkim, na wrotkach, deskorolce czy hulajnodze, jest również zaliczany do pieszych – podobnie jak dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej zobacz.

Częścią drogi przeznaczoną do ruchu pieszych jest chodnik, lub droga dla pieszych C-16.
W przypadku braku chodnika, pieszy powinien korzystać z pobocza, natomiast jeśli nie ma ani chodnika, ani pobocza – pieszy może iść jezdnią, ale pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Piesi idący jezdnią, są obowiązani iść jeden za drugim („gęsiego”), z tym, że na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie – oczywiście pod warunkiem ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

PAMIĘTAJ kiedy pieszy musi korzystać z pobocza lub jezdni, jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Jeśli porusza się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest obowiązany używać elementów odblaskowych – niezależnie od tego ile ma lat!

Kiedy nie można iść chodnikiem lub poboczem, pieszy może skorzystać z drogi dla rowerów C-13.
Pieszy musi wtedy ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Jedynie osoba niepełnosprawna ma pierwszeństwo przed rowerzystami na drodze rowerowej!

Poczytaj o:
przechodzeniu przez jezdnię…
strefie zamieszkania…
kolumnach pieszych…
znakach dla, i o pieszych…
tym, co pieszy zawsze powinien…
tym, co muszą wiedzieć inni kierujący…

WSTECZ