wstecz

Rowerzysta na chodniku:

Generalna zasada brzmi: rowerem po chodniku jeździć nie wolno!
Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo w trzech przypadkach, gdy:
opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów, lub pasa ruchu dla rowerów zobacz.
bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni zagrażają warunki pogodowe (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) – w tym wypadku nie ważne jak szeroki jest chodnik.

Kiedy już jedziesz po chodniku, masz jechać powoli i ustępować miejsca pieszym – taka jazda jest NIEDOZWOLONA!

PAMIĘTAJ Jeśli jazda po chodniku wymaga przekroczenia jezdni, rowerzysta powinien pamiętać, że w żadnym wypadku nie wolno na rowerze przejeżdżać przez przejście dla pieszych P-10! Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem!


Kierujący rowerem powinien zachować szczególną ostrożność m.in. podczas:

włączania się do ruchu,
zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy,
przejeżdżania przez skrzyżowanie,
przejeżdżania przez przejście dla pieszych lub zbliżania się do niego,
wykonywania na drodze manewru wyprzedzania, omijania i innych,
przejeżdżania przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze dla rowerów zobacz,
przejeżdżania w pobliżu przystanku komunikacji publicznej,
przejeżdżania obok szkoły lub grupy dzieci.


tego robić nie wolno

Kierującemu rowerem zabrania się między innymi:

poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych – w każdym przypadku,
jazdy po jezdni, jeżeli obok jest wyznaczona ścieżka rowerowa, bądź znajduje się dogodne do jazdy pobocze,
jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
czepiania się pojazdów,
holowania innego rowerzysty lub osoby poruszającej się np. na wrotkach czy deskorolce,
przewożenia drugiej osoby na rowerze jednoosobowym,
rozmowy przez telefon, jeżeli wymaga to trzymania aparatu w ręce,
jazdy rowerem po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego – np. narkotyków.

Przykłady nieprawidłowych zachowań rowerzystów:Nie ma takiego obowiązku, ale warto i należy jeździć w kasku ochronnym, szczególnie wówczas, kiedy wzrasta zagrożenie w ruchu drogowym.

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu.

Poczytaj o:
ruchu rowerzystów… uprawnieniach do kierowania rowerem… tym gdzie jeździć na rowerze… przekraczaniu jezdni… kolumnach rowerowych znakach dla rowerzystów i o rowerzystach… pozostałych przepisach dla rowerzystów co muszą wiedzieć inni