wstecz

Ruch okrężny.

Po minięciu tego znaku, ruch pojazdów musi odbywać się wokół wyspy lub wyznaczonego placu, w kierunku wskazanym na znaku – czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Jeżeli znak występuje samodzielnie, to wtedy skrzyżowanie jest traktowane jako skrzyżowanie dróg równorzędnych (obowiązuje zasada prawej strony), dlatego tramwaj wjeżdżający lub opuszczający tak oznaczone skrzyżowanie, ma pierwszeństwo przejazdu przed innymi pojazdami.

Kierujący, zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym takim znakiem, musi ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po tym pasie ruchu, na który zamierza wjechać – tak jak w przypadku każdej zmiany pasa ruchu.

Znak umieszcza się w odległości do 25 metrów od skrzyżowania.
Najczęściej, omawiany tutaj znak, występuje wspólnie ze znakiem A-7, wtedy zestaw tych znaków wygląda tak:

Oznacza to, że pojazdy wjeżdżające na rondo muszą ustąpić pierwszeństwa tym, którzy na tym rondzie już są. Dotyczy to również tramwajów!