wsteczNajlepiej jest – z zachowaniem szczególnej ostrożności – przechodzić przez jezdnię na wyznaczonych przejściach dla pieszych – tam masz pierwszeństwo przed pojazdami, ale i tak zawsze bardzo uważaj!

Zanim wejdziesz na pasy, ZAWSZE sprawdź, czy zbliżający się pojazd nie nadjeżdża tak szybko, że nie będzie w stanie zatrzymać się przed przejściem, żeby Cię przepuścić!!!

Musisz pamiętać, że jeżeli na przejściu dla pieszych D-6 znajduje się tzw. wysepka dzieląca to przejście na połowy, to wchodząc z niej na przejście musisz znów sprawdzić, czy jest to bezpieczne – bo to są jakby dwa oddzielne przejścia!

Jeśli w odległości co najmniej 100 metrów od miejsca gdzie jesteś, nie ma wyznaczonego przejścia, to owszem, możesz przejść przez jezdnię, ale pamiętaj, że tym razem to pojazdy mają pierwszeństwo. Kiedy w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia jest skrzyżowanie (nawet bez wyznaczonych pasów), to możesz przechodzić również na tym skrzyżowaniu, ale:

PAMIĘTAJ: od pieszego, który przekracza jezdnię poza przejściem dla pieszych, wymaga się aby:
ustępował pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom,
do przeciwległej krawędzi jezdni szedł drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

UWAGA: – są sytuacje, kiedy piesi przechodzący przez jezdnię mimo braku przejścia dla pieszych, mają pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy kierujący znają przepisy ruchu drogowego – więc: bardzo uważaj!


Popatrz na ten przykład.
Widać tutaj rowerzystę jadącego prosto i samochód, który skręca w lewo.
Zwróć uwagę, że przed strzałką pokazującą tor jazdy samochodu jest czerwona kreska.
Oznacza to, że kierujący pojazdem który skręca, musi ustąpić pieszemu przechodzącemu przez drogę w którą ten pojazd skręca.
Wiosek? Pieszy ma pierwszeństwo przed samochodem, ale rowerzysta ma przed tym pieszym pierwszeństwo!


Ciekawe, czy potrafisz poprawnie wskazać, który pieszy ma pierwszeństwo w tej sytuacji, a który pieszy powinien ustąpić pierwszeństwa.

Jeśli nie wiesz na pewno, to najedź myszką na buźkę poniżej – zobaczysz odpowiedź.

piesi 1 i 3 mają pierwszeństwo, ale piesza nr 2 musi przepuścić pojazd


REKLAMYPrzechodząc przez jezdnię, pamiętaj, że nie wolno między innymi:
wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, np. spoza autobusu na przystanku,
zwalniać kroku, lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby,
przebiegać przez jezdnię.
korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać Twoją uwagę.

Poczytaj o:
pojęciach podstawowych strefie zamieszkania kolumnach pieszych znakach dla i o pieszych tym co pieszy zawsze powinien tym co muszą wiedzieć inni kierujący

WSTECZ