wsteczNajlepiej jest – z zachowaniem szczególnej ostrożności – przechodzić przez jezdnię na wyznaczonych przejściach dla pieszych – tam masz pierwszeństwo przed pojazdami, ale i tak zawsze bardzo uważaj!

Zanim wejdziesz na pasy, ZAWSZE sprawdź, czy zbliżający się pojazd nie nadjeżdża tak szybko, że nie będzie w stanie zatrzymać się przed przejściem, żeby Cię przepuścić!!!

Musisz pamiętać, że jeżeli na przejściu dla pieszych D-6 znajduje się tzw. wysepka dzieląca to przejście na połowy, to wchodząc z niej na przejście musisz znów sprawdzić, czy jest to bezpieczne!

Jeśli w odległości co najmniej 100 metrów od miejsca gdzie jesteś, nie ma wyznaczonego przejścia, to owszem, możesz przejść przez jezdnię, ale pamiętaj, że tym razem to pojazdy mają pierwszeństwo. Kiedy w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia jest skrzyżowanie (nawet bez wyznaczonych pasów), to wolno Ci przechodzić również na tym skrzyżowaniu, ale:

PAMIĘTAJ: od pieszego, który przekracza jezdnię poza przejściem dla pieszych, wymaga się aby:
ustępował pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom,
do przeciwległej krawędzi jezdni szedł drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.


Przechodząc przez jezdnię, pamiętaj, że nie wolno między innymi:
1. wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
2. wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, np. spoza autobusu na przystanku,
3. zwalniać kroku, lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby,
4. przebiegać przez jezdnię.
5. korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać Twoją uwagę.

Poczytaj o:
pojęciach podstawowych…
strefie zamieszkania…
kolumnach pieszych…
znakach dla, i o pieszych…
tym, co pieszy zawsze powinien…
tym, co muszą wiedzieć inni kierujący…

WSTECZ