1

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki regulujące prędkość

1. Ten znak oznacza, że rowerzysta:
2. W strefie zamieszkania, rowerzysta:
3. Ten znak oznacza:
4. Po minięciu tego znaku:
5. Po minięciu tego znaku:
6. Ten znak oznacza, że:
7. Widoczny na pierwszym planie znak, oznacza:
8. Taki znak oznacza że:
9. Taki znak, namalowany na jezdni, to:
10. Ten niebieski, okrągły znak, to:

Średni wynik to 70%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz