wstecz

Śliska jezdnia.

Znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu, spowodowanego w szczególności:

– zmianą nawierzchni jezdni (np. asfaltu na kostkę brukową),
– stałym lub okresowym zawilgoceniem jezdni,
– zanieczyszczeniami na jezdni (np. na skutek wypadku).

UWAGA – Znak nie ostrzega o śliskości spowodowanej warunkami atmosferycznymi, czyli śniegiem, gołoledzią lub deszczem.