wstecz

Strefa zamieszkania.

Specjalny, wydzielony obszar w mieście, gdzie pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma w każdym wypadku pierwszeństwo przed pojazdem – w tym również na jezdni i ścieżce dla rowerzystów jest oznakowany takim właśnie znakiem.

W związku z tym, że piesi w każdym wieku mogą bezpiecznie poruszać się po całej strefie – może tam nie być wyznaczonych przejść dla pieszych.

Ponieważ w całej strefie zamieszkania prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20 km/h, znak wskazuje, że umieszczone w strefie progi zwalniające mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi (znak A-11a).

W strefie zamieszkania wolno zaparkować tylko na wyznaczonych parkingach. Nie wolno tego robić nawet, jeśli na chodniku pozostawiona jest właściwa szerokość miejsca dla pieszych – 1,5 metra.
W innych miejscach wolno zatrzymać się na chwilę.

Wyjeżdżając na drogę ze strefy zamieszkania (znak D-41), włączamy się do ruchu.