wstecz

Prędkość minimalna.

Znak nakazuje jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku, no chyba że bezpieczeństwo ruchu lub trudne warunki na drodze wymagają zmniejszenia prędkości.

Ustawiając taki znak chodzi o to, żeby kierujący nie zmniejszali prędkości jazdy bez szczególnego powodu – np. ze względu na piękne widoki.

Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: kierujący jest w każdej sytuacji zobowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym. Dlatego ten znak stosowany jest również wtedy, gdy kierujący nagminnie zmniejszają prędkość jazdy z przyczyn niewynikających ze stanu technicznego drogi.

Znak jest używany najczęściej w przypadku znaku D-13 i obowiązuje, aż do odwołania znakiem C-15, lub znakiem D-14 (koniec pasa ruchu powolnego).

Nie stawia się tego znaku, kiedy na danym odcinku jest przejście dla pieszych, lub droga wkrótce łączy się lub krzyżuje z drogą główną.