wstecz

Ograniczenie prędkości.

Znak oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Dopuszczalna prędkość (określona na znaku z dokładnością do 10 km/h) obowiązuje (chyba, że zostanie uchylona znakami: B-34 i B-42) do miejsca:
  wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości omawianym tutaj znakiem B-33, lub przy wjeździe do strefy: B-43,
  umieszczenia znaku oznaczającego początek strefy zamieszkania,
  umieszczenia znaku oznaczającego początek lub koniec obszaru zabudowanego,
  najbliższego skrzyżowania.

Umieszczona pod znakiem tabliczka (np. T-23b) określa, że zakaz dotyczy tylko wyszczególnionego na znaku pojazdu.