wstecz

Strefa ograniczonej prędkości.

Znak oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Strefy ograniczonej prędkości wyznacza się na obszarach z dużą liczbą skrzyżowań, oraz dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych.

UWAGA – ten znak nie jest (jak inne znaki zakazu) odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie.

Znak wskazujący prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza też, że umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę, mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Szybciej można jechać dopiero po minięciu znaku B-44 – koniec strefy ograniczonej prędkości.