wstecz

Strefa ograniczonej prędkości.

Znak oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Strefy ograniczonej prędkości wyznacza się na obszarach z dużą liczbą skrzyżowań, oraz dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych.

UWAGA – ten znak nie jest (jak inne znaki zakazu) odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie.

Znak, określając dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę, mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Prędkość można zwiększyć dopiero po minięciu znaku B-44 (koniec strefy ograniczonej prędkości).