wstecz

Tramwaj.

Widoczny tutaj znak ostrzega kierujących pojazdami o niebezpiecznym przejeździe przez tory tramwajowe, które mogą nie być zawczasu widoczne.

Czasem jest tak, że kierujący mogą się nie zorientować odpowiednio wcześnie o istnieniu tych torów. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.

Przed wjechaniem na przejazd należy upewnić się, czy nie zbliża się tramwaj, oraz być przygotowanym do zatrzymania pojazdu!

Na przejeździe tramwajowym zabrania się wyprzedzania innego pojazdu, z wyjątkiem przejazdu o ruchu kierowanym.

Czasem umieszczona pod znakiem tabliczka T-8 wskazuje pas ruchu skierowany na tory tramwajowe.