wstecz

Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe.

Taka tabliczka jest umieszczana przed przejazdami szczególnie niebezpiecznymi, kiedy tory przecinają jezdnię pod kątem ostrym lub po łuku.

Jest stosowana przede wszystkim pod znakiem ostrzegawczym A-9 (przejazd kolejowy z zaporami), oraz A-10 (przejazd kolejowy bez zapór).

Na przykładzie widać, że taka tabliczka niekoniecznie musi być umieszczana tylko przed przejazdami kolejowymi. W tym przypadku ostrzeżenie dotyczy niebezpiecznego przejazdu tramwajowego.