wstecz

Znak ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.

Znak ten jest stosowany przed przejazdami bez zapór lub półzapór, wyposażonymi w urządzenia sygnalizacji świetlnej nadające sygnał czerwony, bądź tylko w znak G-3 lub G-4 „krzyż św. Andrzeja” – umieszczony bezpośrednio przed przejazdem. To właśnie w tym miejscu należy się zatrzymać w razie zbliżania się i przejeżdżania pociągu.

Przed takim przejazdem może być zastosowany dodatkowo znak B-20 – STOP.

Pamiętaj, że niezależnie od wyposażenia, ZAWSZE musisz sprawdzić, czy można bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy!
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Kierującemu pojazdem zabrania się:
  wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca dla kontynuowania jazdy,
  wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  omijania pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Znak ostrzegający przed przejazdem kolejowym może być uzupełniony znakami, zwanymi słupkami wskaźnikowymi.