wstecz

Znak ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.

Znak ten jest stosowany przed przejazdami bez zapór lub półzapór, wyposażonymi w urządzenia sygnalizacji świetlnej nadające sygnał czerwony, bądź tylko w znak G-3 lub G-4 „krzyż św. Andrzeja” – umieszczony bezpośrednio przed przejazdem. To właśnie w tym miejscu należy się zatrzymać w razie zbliżania się i przejeżdżania pociągu.

Przed takim przejazdem może być zastosowany dodatkowo znak B-20 – STOP.

Pamiętać trzeba, że niezależnie od wyposażenia, ZAWSZE musisz sprawdzić, czy można bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy!
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Kierującemu pojazdem zabrania się:
  wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca dla kontynuowania jazdy,
  wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  omijania pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Znak „przejazd kolejowy z zaporami” może być uzupełniony znakami, zwanymi słupkami wskaźnikowymi.