wstecz

Zakaz postoju.

Jeżeli na drodze istnieje konieczność ograniczenia postoju na dłuższy czas, stosuje się ten znak.

Znak oznacza zakaz postoju pojazdu na czas dłuższy niż jedną minutę. W praktyce wygląda to tak, że można zatrzymać pojazd np. w celu zabrania lub wysadzenia pasażera. Jeśli na danym odcinku drogi czas unieruchomienia pojazdu może być dłuższy, to taka informacja znajdzie się albo na tarczy znaku, lub na umieszczonej pod znakiem tabliczce.

Znak obowiązuje całą dobę, chyba, że okres obowiązywania jest określony na znaku.
Zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy tylko tej strony jezdni, przy której się znajduje (ale dotyczy to również chodnika).
Podobnie jest na drodze jednokierunkowej.

Jeśli znak jest ustawiony poza obszarem zabudowanym, dotyczy zarówno jezdni, jak i pobocza, chyba że na poboczu wyznaczono miejsce do parkowania.

Zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego, oraz pojazdów komunikacji zbiorowej, które zatrzymują się na wyznaczonych przystankach.

Znak wraz z umieszczoną poniżej tabliczką T-26 umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został on ustawiony.

Umieszczane czasem pod tym znakiem tabliczki wskazują:
T-25a – początek zakazu, T-25b – kontynuację zakazu, T-25c – koniec zakazu.