wstecz

Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

Namalowany na twardej nawierzchni znak oznacza, że stanowisko postojowe na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

Trzeba pamiętać, że omawiany tutaj znak P-24 musi występować w połączeniu ze znakami P-18 lub P-20 i tylko łączna forma ich umieszczenia jest prawidłowa.
Od lipca 2017 roku miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, muszą mieć całą nawierzchnię pomalowaną na niebiesko.