wsteczPAMIĘTASZ – że sygnały świetlne są ważniejsze od wskazań znaków drogowych.

S-2 Sygnalizator z sygnałem dopuszczającym warunkowe skręcanie

zielona strzałka zezwalająca na warunkowe skręcanie w prawo Nadawany przez sygnalizator sygnał czerwony, wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, pod warunkiem że kierujący:
zatrzyma się przed sygnalizatorem i…
nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

Taki sygnał, w kształcie zielonej strzałki zezwalającej na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23. Skręcanie lub zawracanie, o których tutaj mowa, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

S-3 Sygnalizatory kierunkowe

zielona strzałka zezwalająca skręcanie w prawo Sygnalizatory kierunkowe mają na celu usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu, zwłaszcza dla pojazdów skręcających we wskazanym kierunku.
Kierujący, widząc na sygnalizatorze kierunkowym zieloną strzałkę np. w prawo, powinien być pewny, że jadąc we wskazanym kierunku nie napotka żadnego ruchu poprzecznego: ani innych pojazdów, ani pieszych.
Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo, mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.
Taki sygnalizator kierunkowy, w połączeniu z namalowanymi na jezdni strzałkami kierunkowymi P-8b zabrania zawracania.

Zobacz przykłady sygnalizatora kierunkowego S-3:

sygnalizator S-3 sygnalizator S-3a sygnalizator S-3b sygnalizator S-3d sygnalizator S-3e sygnalizator S-3f sygnalizator S-3g sygnalizator S-3h

S-4 Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu

sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu
Sygnały świetlne nadawane przez taki sygnalizator oznaczają:

sygnał zielony – zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony,
sygnał czerwony – zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.


S-5 Sygnalizator z sygnałami dla pieszych

sygnalizator dla pieszychSygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:
sygnał zielony – zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
sygnał czerwony – zakaz wejścia na przejście.
Ten wyświetlany żółty ludzik na przykładzie, jest dla skręcających w drogę poprzeczną pojazdów – taki „przypominacz”…

S-6 Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów

sygnalizator dla rowerzystówSygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:
sygnał zielony – zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
sygnał czerwony – zakaz wjazdu na przejazd.

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu