2

Czas na rozwiązanie testu to 6 minut.

Czas minął!


Włączanie się do ruchu

1. Włączanie się do ruchu następuje:
2. Nie włączasz się do ruchu, kiedy:
3. Nie jesteś włączającym się do ruchu, kiedy:
4. Zanim włączysz się do ruchu, musisz pamiętać:
5. Włączasz się do ruchu, kiedy:
6. Po minięciu którego znaku włączasz się do ruchu?

Średni wynik to 11%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz