32

Czas na rozwiązanie testu to 6 minut.

Czas minął!


Włączanie się do ruchu

1. Włączasz się do ruchu, po wcześniejszym zatrzymaniu się:
2. Nie jesteś włączającym się do ruchu, kiedy:
3. Włączanie się do ruchu następuje:
4. Nie włączasz się do ruchu, kiedy:
5. Zanim włączysz się do ruchu, musisz pamiętać:
6. Włączając się do ruchu, musisz:

Średni wynik to 63%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz