12

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Skrzyżowanie typu rondo

10 pytań dotyczących skrzyżowań o ruchu okrężnym.

1. Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:
2. Na tym skrzyżowaniu:
3. Na tak oznakowanym skrzyżowaniu, pierwszy pojedzie pojazd nr:
4. Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta:
5. Rowerzysta na tym skrzyżowaniu pojedzie:
6. Na tym skrzyżowaniu:
7. W tej sytuacji kolejność jest następująca:
8. Na tym skrzyżowaniu:
9. W tej sytuacji:
10. Na tym skrzyżowaniu, kolejność przejazdu to:

Średni wynik to 50%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz