wstecz

Przejście dla pieszych.

Taki znak wskazuje oznaczone miejsce, w którym piesi powinni przechodzić w poprzek drogi.

Uzupełnieniem tego znaku, jest namalowany na jezdni znak poziomy P-10 – tzw. zebra. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem, jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tym miejscu, lub na nie wchodzących.

WAŻNE – jeśli przejście dla pieszych przedzielone jest wysepką, to piesi powinni pamiętać, że KAŻDE z tych przejść należy traktować jako oddzielne!

Jeśli pod znakiem umieszczona została tabliczka T-27 to oznacza, że to przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

PAMIĘTAJ, że przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych w poprzek jezdni jest ZABRONIONE! – rower należy przeprowadzić!

Zobacz podobne znaki: