wstecz

Przejście dla pieszych.

Miejsce przejścia dla pieszych wyznaczone na jezdni, jest oznaczone takim właśnie znakiem poziomym.

Znak z jednej strony nakłada na pieszego obowiązek przekraczania jezdni w miejscu wyznaczonym, z drugiej zaś wskazuje kierującym miejsce, w którym powinni stosować się do przepisu w myśl którego:
„…kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu”.

Obok znaku malowanego na jezdni, ustawiany jest znak pionowy D-6.

UWAGA pieszy musi pamiętać, że przechodząc przez jezdnię, musi sprawdzić ZAWSZE (niezależnie od tego gdzie przechodzi), czy można to zrobić bezpiecznie!

PAMIĘTAJ, że przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych, jest absolutnie zabronione!