0

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Co rowerzyście wolno, a czego nie

Wiadomości do tego testu znajdziesz na tej stronie.
Powodzenia!

1. Rowerzyście nie wolno:
2. Rowerzyście, na przejeździe rowerowym nie wolno:
3. Rowerzyście nie wolno:
4. Rowerzysta w przedstawionej sytuacji:
5. Ten znak oznacza, że rowerzysta:
6. W przedstawionej sytuacji, rowerzystka:
7. Takie przewożenie drugiej osoby na rowerze jest:
8. Podczas jazdy po poboczu rowerzysta może:
9. Jeśli obok jezdni jest wyznaczona równoległa droga dla rowerów, to rowerzyście:
10. W tej sytuacji:

Średni wynik to 0%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz